BIG CEE

BIG CEE SRBIJA je deo grupe BIG Shopping Centers iz Izraela, koja trenutno poseduje i upravlja sa 60 aktivnih tržnih centara širom sveta, uključujući 27 tržnih centara u Izraelu,  9 u Srbiji i 1 u Crnoj Gori.

Grupa BIG Shopping Centers Izrael proširila se na trziste Srbije 2008. godine osnivanjem kancelarije u Beogradu.  Ogranak BIG CEE osnovan je sa ciljem razvoja tržnih centara u Srbiji, jednog od najbrže rastućih tržišta centralne i istočne Evrope.  

Od 2016. kompanija je započela sa akvizicijom i razvojem projekata mesovite namene, uključujući stambene i poslovne centre.